Algemene voorwaarden

  • Bij verzending van het formulier geef je aan dat jij je als actieve inwoner gaat inzetten voor verfrissing van de lokale democratie.
  • Bij invulling van het formulier is het mogelijk om een interesse/expertise aan te geven. Op deze manier kun je laten blijken waar je specifiek bij betrokken wilt worden. Dit is niet verplicht om in te vullen.
  • Niet volledig ingevulde/niet correct ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.
  • Bij verzending van het formulier ga je akkoord met het gevolg dat jouw gegevens op deze site  en bijbehorende Facebookpagina geplaatst kunnen worden. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
  • Noch Democratic Challenge, noch een andere partij verbonden aan deze site, is verantwoordelijk voor de gevolgen door toedoen van plaatsing van jouw gegevens op deze site en Facebook (te denken valt aan benadering door media, raadsleden, wethouders en/of andere inwoners).

Daag een andere inwoner uit het initiatief #Ikverfrisdelokaledemocratie te ondersteunen! Geef hieronder de naam en het e-mailadres op van die persoon en geef eventueel een persoonlijke boodschap mee. Dan sturen wij diegene een uitnodiging.