Algemene voorwaarden

  • Bij verzending van het formulier ga je akkoord met de tien beloftes, waarmee jij aangeeft dat jij je gaat inzetten voor verfrissing van de lokale democratie.
  • Bij verzending van het formulier geef je tenminste één persoonlijk voornemen die specifiek betrekking heeft op jouw gemeente. Zonder persoonlijk(e) voornemen(s) kunnen we jouw aanmelding niet accepteren.
  • Niet volledig ingevulde/niet correct ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.
  • Bij verzending van het formulier ga je akkoord met het gevolg dat jouw gegevens op deze site  en bijbehorende Facebookpagina geplaatst kunnen worden. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
  • Noch Democratic Challenge, noch een andere partij verbonden aan deze site, is verantwoordelijk voor de gevolgen door toedoen van plaatsing van jouw gegevens op deze site en Facebook (te denken valt aan benadering door media en/of inwoners).

Daag een van jouw collega's uit ook het initiatief #Ikverfrisdelokaledemocratie te ondersteunen! Vul hieronder de naam en het e-mailadres van die persoon in en geef eventueel een persoonlijke boodschap mee. Dan sturen wij die persoon namens jou een uitnodiging.