Notulen #ikverfris bijeenkomst

9 februari vond het DC event plaats. Met het motto: 'Op naar een lokaal democratisch akkoord!' kwamen lokale democratische vernieuwers bijeen om met elkaar te praten over lokale democratievernieuwing en over te gaan naar actie. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht was dit event bedoelt om de urgentie te benadrukken. 

Tijdens dit event vond er ook een #ikverfrissessie plaats. Bij deze sessie waren mensen aanwezig die zich hebben aangemeld bij #ikverfrisdelokaledemocratie. Een nuttige en belangrijke bijeenkomst met waar men veel informatie met elkaar heeft uitgewisseld en vervolgacties heeft geformuleerd. Een ding is zeker: we moeten overgaan tot actie. Dat is wat #ikverfris tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gaat doen. 

Bekijk hier de notulen van de #ikverfrissessie.