Ons doel: de lokale democratie verfrissen!

We zien een groeiende onvrede ontstaan onder inwoners. Onvrede over hoe "de overheid" functioneert. Over dat er niet naar hen geluisterd wordt en over dat "alle ambtenaren" vanuit hun ivoren toren besturen. Daar moet verandering in komen. De inwoners moeten weer centraal staan bij het ontwikkelen van beleid. Dat is de reden dat we dit initiatief hebben gestart; om (kandidaat-)raadsleden/wethouders een duwtje in de rug te geven, om ze op weg te helpen bij het betrekken van inwoners in hun werkzaamheden. Daarom vragen we ze tien beloftes te ondertekenen. Enerzijds als houvast voor henzelf, anderzijds als stok achter de deur.  

 

Nu is de kans om te werken aan onze lokale democratie

Er ligt nu een gouden kans om de democratie te vernieuwen. Die kans ligt op lokaal niveau. Grijp die kans! Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn druk bezig om programma’s te schrijven en kandidaten te werven. Dit is hét moment om onze invloed als inwoners te vergroten.
En natuurlijk zijn we het als inwoners niet allemaal eens. De een wil ruimte voor de auto, de ander voor de voetganger of de fiets en weer een ander voor de hond die hij/zij bezit. De een maakt zich zorgen over de economische kracht en wil ondernemers meer ruimte geven, de ander maakt zich zorgen over de tweedeling en zoekt mogelijkheden om meer te doen voor mensen met weinig kansen. Maar over een ding zijn links en rechts het eens: wij, inwoners, zijn de belangrijkste factor in de lokale democratie.
 

Een dekkend netwerk van verfrissers

Het uiteindelijke doel is om een groot netwerk te creëren dat zich over heel Nederland spreidt. Met (kandidaat-)raadsleden en wethouders aan de ene kant, die door middel van ondertekening van de beloftes te kennen geven zich in te zetten voor verfrissing van de lokale democratie en de inwoners meer te betrekken. Aan de andere kant inwoners, die zich actief willen inzetten in hun gemeente en daarbij in contact kunnen komen met de (kandidaat-)raadsleden en wethouders die dit ter harte ondersteunen. Op deze manier ontstaan er in gemeentes actieve werkgroepen, die elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar scherp houden. Democratie doen we immers samen!

 

Klik hier voor de brief die we naar kandidaat-raadsleden hebben verstuurd.