Een tiental beloftes, allen hebben ze te maken met het meer, beter en duidelijker betrekken van inwoners. Voor een uitgebreidere toelichting per belofte, klik hier. Lees ze eens door en ga bij jezelf te rade hoe jij dat in jouw gemeente zou willen en kunnen vormgeven.

  1. Ik wil experimenteren met de raadsvergaderingen om inwoners meer ruimte te geven
  2. Ik wil inwoners meer mogelijkheden geven het budget te beïnvloeden en mee te denken
  3. Ik gebruik graag de kennis van inwoners bij beleidsontwikkeling
  4. Ik geef inwoners zelf de kans beleid te maken en uit te voeren.
  5. Ik geef ruimte om inwoners te laten oordelen in moeilijke afwegingen
  6. Ik stel inwoners in staat over belangrijke besluiten te stemmen**
  7. Ik ben bereid inwoners resultaten te laten controleren
  8. Ik nodig uit tot meer interactie over verantwoording
  9. Ik bevorder permanente toetsing van de kwaliteit van de participatie
  10. Ik ga werken als een gemeenteraadslid dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat.

Daarnaast vragen we je tenminste één eigen voornemen te doen die specifiek ingaat op jouw gemeente. Waar wil jij je extra hard voor maken tijdens jouw tijd als volksvertegenwoordiger. Heb je nu geen enkel idee wat je zoal kunt doen en hoe je dat moet aanpakken, kijk dan eens op de site van Democratic Challenge. Daar staan tal van experimenten op die jou de nodige inspiratie kunnen bieden!

** Over belofte zes lopen de meningen zeer uiteen. Het referendum, dat genoemd wordt in de uitgebreidere toelichting, is een sterk gepolitiseerde term geworden. Allereerst zijn er alternatieven voor het referendum die wel bij belofte zes aansluiten, zoals Hein Albeda in zijn blog uiteenzet.  Bovendien verdient het zwart-witte beeld van het referendum, een inhoudelijk moeilijke kwestie bagatelliseren tot een simpele ja-, nee-vraag, een zekere nuance. In 'Het lokale referendum in Nederland' schept Koen van der Krieken dat genuanceerde beeld en behandelt hij de uiteenlopende mogelijkheden rondom lokale referenda.

Ook bestaat er de mogelijkheid om in het eigen extra voornemen ruimte in te lassen om een voorbehoud aan een stelling toe te voegen.